تعمیر صندلی های فانتزی

10 / 10
از 1 کاربر

صندلی های فانتزی ولوکس صندلی صندلی های زیبا هستند که استفاده نا درست  از این گونه صندلی ها باعث خرابی میشود که گروه تعمیرات صندلی اداری آراد این صندلی ها را با دقت خیلی با لا تعمیر میکند تعمیر صندلی ها فانتزی شامل خدمات زیر می باشد:

تعویض رویه صندلی 

تعویض مکانیزم صنلی 

تعویض جک صندلی

تعویض پایه صندلی 

تعویض چرخ صندلی

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :