تعمیر صندلی راحتیران

10 / 10
از 2 کاربر

تعمیرات صندلی اداری راحتیران با کیفیتی مطلوب و قیمتی مناسب  کلیه کارهای ما بر روی صندلی بدین گونه می باشد

تعویض رویه صندلی اداری و کامپیوتر

عوض کردن جک صندلی اداری راحتیران

روان سازی حرکت صندلی با تعویض چرخ صندلی راحتیران

لقی گیری صندلی راحتیران با تعویض مکانیسم صندلی راحتیران

تمامی کارهای انجام شده با کیفیت می باشد و صندلی را بازسازی می شود

تعویض روکش صندلی راحتیران

تعویض جک صندلی اداری راحتیران

تعویض پایه صندلی اداری راحتیران

تعویض مکانیزم صندلی راحتیران

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :