تعمیر صندلی تکنو سیستم

10 / 10
از 1 کاربر

یکی از کارهایی که در گروه تعمیرات صندلی اداری آراد انجام میگیرد تعمیرات صندلی تکنو سیستم می باشد این خدمات شامل :

تعویض روکش صندلی تکنو سیستم

و تعویض جک صندلی تکنو سیستم

تعوض پایه

و... می باشد

 تعویض جک صندلی اداری تکنوسیستم

تعویض چرخ صندلی اداری تکنوسیستم

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :