تعمیر صندلی اداری پشت بلند

9 / 10
از 1 کاربر

صندلی اداری های پشت بلند برای افرادی هست که از صندلی اداری استفاده زیادی تا از درد کمر و و ستون فقرات جلو گیری شود این گونه صندلی ها به علت مصرف زیاد سرعت خرابی آن ها مقداری بیشتر از صندلی های دیگر می باشد که در گروه تعمیرات صندلی اداری آراد به صورت اک ملا مکانیزه انجام می شود و تعویض تمامی قطعات صندلی را نیز انجام میگردد 

راحتی های صندلی های اداری خود را از آراد بخواهید 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :