تعمیر صندلی اداری پارچه ایی

10 / 10
از 1 کاربر

تعمیر صندلی اداری یکی از راه های حفظ راحتی و زیبایی صندلی اداری می باشد گروه تعمیرات صندلی اداری آراد برای تعمیرات صندلی های پارچه مواردی را به مشتریان برای خدمات رسانی دارد که تعمیر صندلی شامل موارد زیر می باشد:

نشان دادن کالیته رنگی پارچه و اتخاب رنگ و پارچه با سلیقه خودتان

حمل و نقل صندلی برای تعمیر صندلی

تحویل صندلی اداری شما

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :