تعمیر صندلی اداری در شهرستان

10 / 10
از 1 کاربر

در شهرستان ها به علت دور بودن از مرکز تهران  کار ها کمی با دشواری انجام می شود یکی از این کارها تعمیر صندلی اداری می باشد در تعمیرات صندلی اداری آراد هیچ مشکلی از این بابت نبوده و کارها نیز با کیفیت همان تهران انجام می شود 

خدمات تعمیرات صندلی که برای شهرستان انجام می شود شامل موارد زیر است:

ارسال قطعات صندلی به شهرستان ها 

تعویض رویه در شهرستان ها در صورت بالا بودن تعداد صندلی ها

آموزش در شهرستان ها که کمک به آنها باشد تا در صورت نیاز به تعمیرات جزئی به وسیله خود شخص انجام  شود

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :