تعمیر صندلی آزمایشگاهی

10 / 10
از 1 کاربر

صندلی آزمایشگاهی از صندلی های پر کاربرد در آزمایشگاه ها و مکان های دیگر می باشد .

صندلی های آزمایشگاهی همانند صندلی های دیگر می باشد و تفاوت آن در ارتفاع آن می باشد 

صندلی ها آزمایشگاهی در بعضی مدل ها دارای سه قسمت جدا از هم می باشد 

قسمت سوم آن پشتی آن می باشد که آن جدا از کف حرکت می کند و در بعضی موارد به صورت ثابت می باشد

در تعمیر صندلی آراد کلیه خدمات مربوط به تعمیر صندلی آزمایشگاهی انجام می شود

تعویض جک صندلی آزمایشگاهی

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :