تعمیر روکش صندلی های جکدار

10 / 10
از 1 کاربر

عمیرات صندلی اداری یکی از عمل های مفید در نگهداری صندلی اداری می باشد یکی از این راه های نگهدار و تعمیر صندلی اداری تعمیر صندلی اداری میباشد گروه

تعمیرات صندلی آراد برای خدمات رسانی به مشتریان خدماتی را تدارک دیده اند به شرح زیر میباشد 

تعویض رویه صندلی مدیرتیی 

تعویض رویه صندلی کارمندی 

تعویض روه صندلی انتظار

برای طالاعات بیشتر با کارشناسان تعمیر صندلی ما تماس حاصل فرمایید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :