تعمیر دسته صندلی اداری

10 / 10
از 1 کاربر

گروه تعمیرات صندلی اداری آراد با تعمیر دسته صندلی اداری آن را با کیفیت عرضه می کند 

این تعمیر دسته صندلی اداری شامل موارد ذیل می باشد:

تعویض چرم دسته صندلی با چرم مشابه صندلی یا با رنگ دلخواه دیگر بنا بر بر سلیقه مشتری

تعویض دسته صندلی در صورت شکستگی یا آسیب های دیگر مانند ساییدگی با دسته صندلی نو

حذف کردن دسته صندلی در صندلی هایی که جایگیر می باشد

اضافه کردن دسته صندلی به صندلی های فاقد دسته 

لقی گیری دسته صندلی

راحتی محل کار خود را به آراد بسپارید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :