تعمیرات صندلی کنفرانسی

10 / 10
از 1 کاربر

صندلی های کنفرانسی به علت مصرف مکرر باعت میشود که صندلی کنفراسی حالت اولیه خود را از دست بدهد یا روکش ان پاره و شکسته بشود این بار آراد با تعمیرات صندلی کنفراسی صندلی را تعمیر کرده تا در جلسات آراد در کنار شما باشد

تعمیرات صندلی کنفرانسی شامل موارد ذیل می باشد:

تعویض رویه صندلی با پارچه و چرم  مطابق با سلیقه شما

تعمیر و تعویض پایه صندلی کنفرانسی

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :