تعمیرات صندلی لیو

10 / 10
از 1 کاربر

صندلی لیو یکی از صندلی های انبوه کشور می باشد که تعمیر صندلی لیو برای آراد است.

گروه تعمیرات صندلی آراد با استفاده از قطعات لیو صندلی برای شما تعمیر میکند تا سال ها به راحتی ار صندلی استفاده کنید.تعمیرات صندلی لیو شامل :

تعویض روکش صندلی با سلیقه شما

تعویض و تعمیر مکانیسم 

تعمیر وتعویض جک صندلی

تعمیر دسته های شکسته یا پاره

تعویض چرخ های خشک شده یا شکسته با چرخ های نوع و روان

تعمیر وتعویض پایه صندلی

تعویض جک صندلی اداری لیو

تعویض چرخ صندلی اداری لیو

تعویض چرخ صندلی اداری لیو

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :