تعمیرات صندلی در محل

10 / 10
از 1 کاربر

گروه تعمیرات صندلی اداری آراد برای خدمات صندلی اداری تعمیرات صندلی  صندلی اداری شما را در محل انجام  میدهد  تا برای راحتی و زیبایی صندلی اداری شما صندلی اداری شما را در محل تعمیر مکند که خدمات تعمیر صندلی یه صورت زیر می باشد:

تعویض مکانیزم صندلی اداری

تعویض جک صندلی اداری

تعویض پایه صندلی اداری

تعویض چرخ صندلی اداری

تعمیر صندلی اداری را با آراد احساس کنید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :