تعمیرات صندلی اداری در محل

10 / 10
از 1 کاربر

کار زیاد شما بر رویه صندلی و نداشتن وقت زیاد برای شما گروه تعمیرات صندلی اداری آراد این بار برای صرفه جویی در وقت شما تعمیر صندلی شمارا در محل کار شما انجام می دهیم که این تعمیرات صندلی اداری شامل تعویض قطعات صندلی می باشد که برای شما توضیح می دهیم:

تعویض جک صندلی اداری در اندازه های مختلف

تعویض چرخ صندلی با  چرخ نوع وروان 

تعویض پایه صندلی با پایه  های مقاوم

تعویض مکانیسم صندلی 

تعویض دسته صندلی

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :